عکس بازیگران

جدیدترین عکس بازیگران ایرانی و خارجی

عکس بازیگران

جدیدترین عکس بازیگران ایرانی و خارجی

عکس بازیگران, عکس بازیگران زن, عکس بازیگران زن, عکس بازیگران خارجی, بیوگرافی هنرمندان, عکس هنرمندان

  • ۰
  • ۰

از ویژگی های متولدین مهر ماه، احساساتی و مؤدب بودن آنهاست. مهرماهی ها آسان گیر و اجتماعی، بانزاکت و با ادب هستند. آنها از استعداد و قوه ذهنی بسیار خوبی برخوردار هستند.

عکس پروفایل متولدین مهرماه

عکس پروفایل متولدین مهر ماه

عکس پروفایل متولدین مهرماه

عکس نوشته متولدین مهرماه

عکس پروفایل متولدین مهرماه

بــی قراری هایم ، پاییز می خواهد و چشم های عاشقت
نگاهت را از من نگیر
این پاییز را عاشقم باش، لطفاً

عکس پروفایل متولدین مهرماه

ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﺴﺖ ؟؟!!!!… *ﻣﻮﺟﻮﺩﯾﺴﺖ ﺧﺎﺹ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ … … *ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻬﺮ ﻣﯿﻮﺭﺯﺩ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ! * ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻭ ﭘﺸﺘﮑﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ … *ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺻﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﻟﺠﺒﺎﺯ ! *ﻣﺪﺍﻡ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺧﻠﻖ ﺧﺪﺍﺳﺖ … ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﻧﺒﺎﺷﺪ . *ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ! *ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ! * ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﺎﺻﯽ…

عکس پروفایل متولدین مهرماه

عکس نوشته های متولدین مهر

عکس پروفایل متولدین مهرماه

زن متولد مهر یعنی ایستادگی . زن متولد مهر یعنی صبر زن متولد مهر یعنی شهامت زن متولد مهر یعنی لطافت زن متولد مهر یعنی از خود گذشتگی… کمترین آرزویم این است : هرگز با چشمان مهربانت نامهربانی روزگار را نبینی بانوی ماه من…

عکس پروفایل متولدین مهرماه

پاییزدر راه است… گویند فصلی ست… پر از اندوه… پر از بی رنگی… اما من که زاده این فصلم پاییز را اینگونه میبینم…… فصلی ست… پر از نشاط … سر تا سر رنگ… آغاز زندگی… پر از دوست داشتن… پر از مهر… پر از وفا آری پاییز فصل مهر ورزیدن است…

عکس پروفایل متولدین مهرماه

فال و طالع بینی تصویری متولدین مهرماه

عکس پروفایل متولدین مهرماه

متولد ماه مهر برای به دست آوردن هرچیزی تو زندگی می جنگه…. هیچ وقت به برد و باختش فکر نمیکنه….. چون میدونه چیزی که میخواد ارزش جنگ رو داره ……. ترس از باخت شانس بردنو از آدم میگیره… متولد مهر و آزار نده با حرف هات درباره ی شکستش …. متولد ماه مهر گاهی میبازه اما زمان لازم داره تا شروع کنه واسه دوباره جنگیدن…واسه یه شروع تازه …

عکس پروفایل متولدین مهرماه

شخصیت شناسی متولدین مهر

عکس پروفایل متولدین مهرماه

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﺧﺮﺍﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎﺭﺍﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ. … ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﺳﺮﺷﺎﺭﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺷﺠﺎﻋﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ . ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﮥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﮥ ﺧﺼﻠﺘﻬﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺭﺍ ﺍﺭﺝ ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ . ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻧﯽ ﻣﺘﯿﻦ , ﭘﺮﺍﻧﺮﮊﯼ …ﺟﺴﻮﺭ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ…

عکس پروفایل متولدین مهرماه

عکس نوشته متولدین مهرماه

عکس پروفایل متولدین مهرماه

جملکس های خواندنی برای متولدین مهر

شخصیت شناسی ماه تولد مهرماه

عکس پروفایل متولدین مهرماه

مهر ماهی که باشی ...
معنی ...سکوتت رو خودت میفهمی...
کوه از سکوتت آب میشه ولی کسی نمیفهمه درونت چه خبره...
مهر ماهی که باشی گریه هات ...
یا بی صداست یا بدون اشک!
بی عیب و نقص نیستن...
ولی هر چی هستن خودشونن!
بی کلک و بی نقاب...
مهر ماهی ها تحملشون خیلی زیاده! خیــــــــــــــلی!
به خاطر همینه که شاید ناراحتیشو نبینی ولی وقتی ناراحتیشو دیدی بدون که غمگین ترین آدم روی زمینه!
فقط یه مهرماهی میتونه هم منطقی باشه هم بمب احساس!
مغرور نیستن، فقط یه ذره شعورشون بالاست!
کینه ای نیستن، ولی آلزایمر هم ندارن!

پ.ن: نمی دونم شاید این متن تکراری باشه تو وبلاگم اما اگه هزار بار هم تکرار بشه بازم برام مهمه این متن چون عین واقعیته زندگیمه ...

عکس پروفایل متولدین مهرماه

مهر ماهی که باشی...مهر ماهی ها تحملشون خیلی زیاده! خیــــــــــــــلی!

عکس پروفایل متولدین مهرماه

به سلامتـــی همه ی ♥
متولدین ماه مـــهـــر ♥ کــــه ……
از پاکـیشــون دوستــــی شـــروع میشـــه
از صـداقتشـــون دوستــــی
ادامــه پیدا میکنــه
و از وفـــاشـــون دوستــــی
پایانـــی نـــداره…
پس حداقل باید دوستاشـــون قدرشونـــو بدونن…

پ.ن1: کاش حتی یه نفر قدردان باشه...

عکس پروفایل متولدین مهرماه

مهر ماه که می رسد
سراغ مرا
از برگ ها بگیر
تا بگویند
که چگونه از فرط درد
خون در قلب می خشکد
آیدین_دلاویز
از مجموعه "من تمام شدنم ادامه دارد هنوز"

عکس پروفایل متولدین مهرماه

عاشق پاییزم...
من عاشق پاییزم به خاطر تمام زیبایی هایش
به خاطر سه رنگ محدودش
به خاطر شب های طولانی و سردش
به خاطر پرسه های شبانه اش
به خاطر بوی نم نم بارانش
به خاطر فصل غم شناخته شدنش
به خاطر خاطرات پاییزیم
به خاطر دوباره آغاز شدنم
به خاطر نزدیک شدن به پایانم
به خاطر اولین گریه هایم
به خاطر اولین خنده هایم
آری ، من خود زاده ی پاییزم...

پ.ن: متاسفانه نام نویسنده را نمی دونم...

عکس پروفایل متولدین مهرماه

عکس نوشته پروفایل متولدین مهر ماه

عکس پروفایل متولدین مهرماه

بگذار نام مهـر برود...ما دلخوشیم به ذات مهـر...ما زاده شده ایم با مهـر...نمی هراسیم از رفتن صورت مهـر...سیرتی خواهیم ساخت دوباره در داشتن مهـر...

عکس پروفایل متولدین مهرماه

متولد مــاه مـــهـــر ست دیگر...

شاید همیشه سکوت کند ، اما...
اما حرفهایش را در نگاهش می ریزد
...
دلتنگی، قسمتی از قلبش است
...
و صبر ، تکه ای از روحش
...
متولد مــاه مـــهـــر ست دیگر
...
عواطف و احساساتش رو در خودش می ریزد
...
چیزی به کسی نمیگوید
...
دوست دارد وقت اشک ریختن تنها باشد
...
متولد مــاه مـــهـــر ست دیگر فرمانروای احساسات
...

عکس پروفایل متولدین مهرماه

باران برای تو می‌بار مهر ماهى

این برگ‌های زرد
به خاطر پاییز نیست که از شاخه می‌افتند
قرار است تو از این کوچه بگذری
و آن‌ها پیشی می‌گیرند از یک‌دیگر
برای فرش کردنِ مسیرت...
گنجشک‌ها از روی عادت نمی‌خوانند،
سرودی دسته‌جمعی را تمرین می‌کنند
برای خوش‌آمد گفتن به تو...

باران برای تو می‌بارد مهر ماهى
و رنگین‌کمان
ـ ایستاده بر پنجه‌ی پاهایش ـ
سرک کشیده از پسِ کوه
تا رسیدن تو را تماشا کند.

نسیم هم مُدام می‌رود و بازمی‌گردد
با رؤیای گذر از درزِ روسری
و دزدیدن عطرِ موهایت!
زمین و عقربه‌ی ساعت‌ها
برای تو می‌گردند
و من
به دورِ تو و شما!

عکس پروفایل متولدین مهرماه

خیلى سخت است درک کردن مهر ماهى...

یه مهر ماهى غــ ـــم هایـــــ ـش را ...

خودش میـــ ــداند و دلش ...

همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛

حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند ...

بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ...

بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ...

و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس

جز یه مهر ماهى نمیــ ـــداند حرف مرا..

که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ...

از باخـــــــــ ــــــــتن ...

از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش ...

از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ...

از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی ......................

از یخ زدن

نه بخاطر سرما

فقط بخاطر اعتماد ..

      عکس پروفایل متولدین مهرماه

من از تبار مـهــرم ...

از نسل مــیــزان، صمیمی و گرم ...

چون عنصر وجودیم از هـوای پــاک است و ستارۀ حاکمم ونوس ...

احساس پاک و خالصی دارم که هیچگاه نمی میرد

سمبل وجودم " ترازو" و " اعتدال " نمادم است

عکس پروفایل متولدین مهرماه

عکس پروفایل تلگرام و واتساپ متولدین مهر

عکس پروفایل متولدین مهرماه

ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎ ...
ﻣﻬﺮﻩ ﻣﺎﺭ ﺩﺍﺭﻥ ...
ﺻﺒﻮﺭﻥ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺎﺷﻘﯽ !...
ﺩﺭﺩﺍﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
ﻭﻟﯽ ﺷﺎﺩﯼ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﻫﻤﺴﺖ ...
ﺧﻮﺵ ﻓﮑﺮﻥ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ
ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻨﻮﻉ ﻫﺴﺘند
ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﭘﺴند
ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮﺷﺸﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ
ﺩﻗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ
ﭘﺮ ﻏﯿﺮﺕ ﻭ ﻣﺘﻌﺼﺒﻦ
ﮔﺎﻫﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻦ
ﺧﻮﺵ ﺳﺨﻦ ﻫﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻫﺴﺘﻦ
ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻥ
ﻭﻗﺖ ﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺩﻗﯿﻘﻦ
ﭘﺮ ﺗﺤﺮﮎ ﻭ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻦ
ﺍﺯ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻭ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﺘﻨﻔﺮﻥ
ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻦ ...
ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻫﻢ ﭼﻬﺮﺷﻮﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻩ
ﺣﺴﺎﺳﻦ ﺍﻣﺎ ﺍﺷﮑﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻪ ...

  عکس پروفایل متولدین مهرماه

دلم پــــاییز میخواهد
ترجیحا مهر مـــاه
بــــاران هم ببارد
و تنهایى .
دلم قدم زدن میخواهد...
از اینجا تـــا خود بى رمقى
تـــا جـــایى که نـــایى بـــراى ادامه نماند
تـــا اوج لمس رنگ بـــرگ ها
تـــا نهایت استشمام خوشبوترین عطر جهان
لا به لاى درختان نیمه برهنه ى نم خورده ...

دلم بدجور بى تـــاب پـــاییز است
فصل من ، زودتر بیا !

عکس پروفایل متولدین مهرماه

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﺧﺮﺍﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺁﻧﻬﺎﺭﺍﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
...

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎﻥ
ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﺳﺮﺷﺎﺭﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺷﺠﺎﻋﺖ
ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯽ
ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ .

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ. ﺁﻧﻬﺎﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ
ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﮥ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﺸﺎﻥ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﮥ
ﺧﺼﻠﺘﻬﺎﯼ ﺯﻧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺭﺍ ﺍﺭﺝ ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ .

ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﻧﻮﺍﻧﯽ ﻣﺘﯿﻦ , ﭘﺮﺍﻧﺮﮊﯼ ...ﺟﺴﻮﺭ ﻭ
ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ !!!!!....

پ.ن:کاش حالم خوش بشه...کاش این حس سرد تلخ نا امیدی تموم بشه ....خسته شدم از این حس بد...برام دعا کنین توی این روز عزیز...

عکس پروفایل متولدین مهرماه

عکس پروفایل مهر ماه

اِی دُخـــتـَــرِ مُـتِـوَلِــدِ مـــاهِ مِــــهـــــر
سرت را بالا بگیر
تمامِ زیبایی هاى وجودت را به دنیا نشان بده
تو زاده ى مـــاهِ مِــــهـــــری
می دانی ......
این کم مقامی نیست
اینکه بتوانی بی منت عاشق باشی
اینکه آغوشت امن ترین منزلگاهِ خستگی هایِ یک مرد می تواند باشد
اینکه چشمانت هرچقدرهم که بخواهی نشان بدهی ... سنگی !!!
باز هم فاش می کندمهربانیت را
تو دُخـــتـَــرِ مُـتِـوَلِــدِ مـــاهِ مِــــهـــــری
عاشق که می شوی
از خنده هایت
از نگاهت پیدا می شود
و این معجزه است
که برایِ داشتنش
مرد می خواهد ...
مجنون می خواهد ...

 

  • ۹۷/۰۷/۰۳
  • حمید لک

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی